AMDANOM NI

Mae Tir Coed yn elusen ac yn fenter gymdeithasol sydd yn cysylltu pobl a choetiroedd gan ddefnyddio gwirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau wedi eu teilwra er mwyn datblygu sgiliau a gwella coetiroedd er lles pawb 

Cymerwch ran

Tree Welsh

Dros yr 16 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu cynhwysfawr sydd yn cynnal unigolion wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth. Mae'r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddeion yn gwella iechyd ein coedlannau a'u hygyrchedd, sydd o fantais i'r gymuned gyfan. Ein amcanion

GWELEDIGAETH

Cymunedau gwledig cynaliadwy sydd yn rhan o'u hamgylchfyd naturiol.

CENHADAETH

I ddatgloi potensial coedlannau i ddarparu cyfleusterau cymunedol, gweithgareddau addysgol a iachus, a chreu cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion dan anfantais yng nghefn gwlad Cymru. Bwriadwn newid pethau er y gwell, ac i'r newid hwnnw fod yn un hirhoedlog.  

Tree 100% engaged with the natural environment 65% said they felt optimistic during the project 80% of respondents felt they were more equipped to take on responsibilities 88% of respondents felt they were learning job specific skills

EIN MODEL

Dros yr 16 mlynedd diwethaf, mae Tir Coed wedi datblygu i fod yn arbenigwyr ar ddulliau i gysylltu pobl gyda gweithgareddau mewn coetiroedd. Dangosa'r model canlynol y ddamcaniaeth sy'n sylfaen i'r newidiadau a welir dro ar ôl tro gan ein cyfranogwyr wrth iddynt symud ymlaen gyda ni:

DAMCANIAETH TRAWSFFURFIOL TIR COED

Toc Progression Welsh

HANES

Gweithio gyda cymunedau a choedlannau ers 1998

History Tree Welsh

EIN POBL

Cyfarfod â'r tîm 

Ffion Farnell
FFION FARNELL
Cyfarwyddwr
Leila Sharland
LEILA SHARLAND
Cyfarwyddwr (Cyfnod Mamolaeth)
Angie Martin
ANGIE MARTIN
Rheolwr achredu
Helen Gethin
HELEN GETHIN
Rheolwr Cyllid
Lowri Hopkins
LOWRI HOPKINS
Cydlynydd Sir Benfro
Joe Gardom
JOE GARDOM
Cydlynydd Ceredigion
Adam Dawson
ADAM DAWSON
Pembrokeshire co-ordinator
Jim Scott
JIM SCOTT
Pembrokeshire Coordinator
Anna Georgiou
ANNA GEORGIOU
Elan Links Gwirfoddol a Hyfforddiant Cydlynydd
Nancy Hardy
NANCY HARDY
Pembrokeshire Mentor
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Ceredigion Mentor
Linda Smith
LINDA SMITH
Cynorthwy-ydd Achredu
Rose Fowler
ROSE FOWLER
Administrator

YMDDIRIEDOLWYR

img181.jpg#asset:542:url   img101.jpg#asset:534:url   img20_160406_110706.jpg#asset:879:url   img141.jpg#asset:535:url   img151.jpg#asset:540:url    img121.jpg#asset:544:url   img131.jpg#asset:538:url   img161.jpg#asset:541:url     img191.jpg#asset:543:url   

Adrian Wells (Chairman) | Roger Thomas | Guy Evans | Ross Lister |
Helena Fox | John Wildig | Keith Blacker | Bob Shaw | Simon Wright

Hyfforddwyr llawrydd

Staff Crop

EIN PARTNERIAID

Partners

EIN CEFNOGWYR & ARIANWYR

Supporters And Funders Blue Small Small Arwain Sir Benfro Cyc Bilingual Logo 2 Blogwcva Active Inclusion Fund Logo Arwain A4 Logo Strip