AMDANOM NI

Mae Tir Coed yn elusen ac yn fenter gymdeithasol sydd yn cysylltu pobl â choetiroedd drwy wirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau wedi eu teilwra er mwyn cynyddu lles, datblygu sgiliau a gwella coetiroedd er lles pawb. 

Cymerwch ran

Tree Welsh

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu gynhwysfawr sy'n cynnal unigolion wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth. Mae'r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddedigion yn gwella iechyd ein coedwigoedd a'u hygyrchedd, sydd o fantais i'r gymuned gyfan. Ein hamcanion

GWELEDIGAETH

Cymunedau gwledig cynaliadwy sydd yn rhan o'u hamgylchfyd naturiol.

CENHADAETH

I ddatgloi potensial coedweigoedd i ddarparu cyfleusterau cymunedol, gweithgareddau addysgol a iachus, a chreu cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion dan anfantais yng nghefn gwlad Cymru. Bwriadwn wneud newid hirdymor er gwell.  

Tree 100% engaged with the natural environment 65% said they felt optimistic during the project 80% of respondents felt they were more equipped to take on responsibilities 88% of respondents felt they were learning job specific skills

EIN MODEL

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Tir Coed wedi datblygu i fod yn arbenigwyr ar ddulliau ymgysyllt pobl â gweithgareddau mewn coetiroedd. Dangosa'r model canlynol y ddamcaniaeth sy'n sylfaen i'r newidiadau a welir dro ar ôl tro gan ein cyfranogwyr wrth iddynt symud ymlaen gyda ni:

MODEL YMGYSYLLTU TIR COED

Toc Progression Welsh

HANES

Yn gweithio gyda chymunedau a choedwigoedd ers 1998

History Tree Welsh

EIN TÎM

Cyfarfod â'r tîm 

Ffion Farnell
FFION FARNELL
Prif Weithredwr
Teresa Walters
TERESA WALTERS
Swyddog Gweithredol
Helen Gethin
HELEN GETHIN
Rheolwr Cyllid
Fay Hollick
FAY HOLLICK
Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid
Angie Martin
ANGIE MARTIN
Rheolwr Achredu
Linda Smith
LINDA SMITH
Cynorthwy-ydd Achredu
Cath Seymour
CATH SEYMOUR
Cydlynydd Ceredigion
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Mentor Ceredigion
Adam Dawson
ADAM DAWSON
Cydlynydd Sir Benfro
Nancy Hardy
NANCY HARDY
Mentor Sir Benfro
Anna Georgiou
ANNA GEORGIOU
Cydlynydd Hyfforddiant a Gwirfoddoli Elan Links
Harry Ireland
HARRY IRELAND
Mentor Powys
Lowri Hopkins
LOWRI HOPKINS
Swyddog Datblygu Dysgu am Goed
Al Prichard
AL PRICHARD
North Ceredigion Dysgu am Goed Education Officer
Kevin McMulkin
KEVIN MCMULKIN
AnTir Intern
Eleri Phillips
ELERI PHILLIPS
Myfyrwraig PhD

YMDDIRIEDOLWYR

Adrian_180417_124551.jpg#asset:2752    Anna_180417_124608.jpg#asset:2753    Bob_180417_124624.jpg#asset:2754    Guy_180417_124640.jpg#asset:2755    Hannah_180417_124654.jpg#asset:2756    John.jpg#asset:2745    Keith.jpg#asset:2746    Roger_180417_124739.jpg#asset:2758    Ross_180417_124754.jpg#asset:2759    Simon_180417_124812.jpg#asset:2760

Adrian Wells (Cadeirydd) | Anna Prydderch | Bob Shaw | Guy Evans| Hannah Wilcox Brooke  | John Wildig | Keith Blacker | Roger Thomas | Ross Lister | Simon Wright 

Hyfforddwyr llawrydd

Staff Crop

EIN PARTNERIAID

CoedCymru.jpg#asset:2610  CeredMuseum.jpg#asset:2609  CARAD.jpg#asset:2608  Cymdeithas-gofal.png#asset:2611  ElanValley.jpg#asset:2613  AberUni.jpg#asset:2607  DCWW.png#asset:2612  PembsCoast.jpg#asset:2617  Longwood.jpg#asset:2614  NRW_180209_105627.png#asset:2616  mwmac.jpg#asset:2615  Rank-Foundation-Logo.jpg#asset:2673 ty-pren.png#asset:2619  rfs111_180215_151318.jpg#asset:2674

EIN CEFNOGWYR & CHYLLIDWYR

tudor-trust_180212_104846.jpg#asset:2661  Ernest-Cook-Trust-master-logo-3308-as-cm  blue-small-small_180212_104724.jpg#asset  CFIW-Logo.jpg#asset:2627  ashley_family_logo_21cm.jpg#asset:2625  ArwainPowys.png#asset:2624  EAFRD-LEADER-logo-jpeg_180212_104541.jpg  download.jpg#asset:2629  Crest-Colour-Side-Text.jpg#asset:2628  Garfield-weston.png#asset:2633  nrw_logo_cmyk_stack.jpg#asset:2636  Elan.jpg#asset:2631  Logo-HLF-Powys.png#asset:2635  Kess2RGBColour.png#asset:2634   rfs111_180215_151318.jpg#asset:2674   Rank-Foundation-Logo.jpg#asset:2673WCVA-Active-Inclusion-Fund-Logo.jpg#asse