Cwrs Ecoleg - Ceredigion

Written by Tir Coed / Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019

Roedd y cwrs byr hwn yn rhoi profiad ymarferol i hyfforddeion sydd â diddordeb brwd mewn adnabod, arolygu a monitro cynefinoedd bywyd gwyllt. Trwy gymysgedd o weithgareddau theori a gweithgareddau maes, rhoddwyd blas i'r hyfforddeion ar y sector amgylcheddol a'r math o waith a wnaed.


Roedd y hyfforddeion yn meddwl fod y tiwtor yn hynod o wybodus a brwdfrydig ac wedi'u hysbrydoli gan y gweithgareddau i roi'r hyn yr oeddent wedi'i ddysgu ar waith. Fe wnaethant fwynhau'r agweddau ymarferol ar y cwrs yn arbennig a mwynhau recordio a nodi'r bywyd gwyllt ar gyfer arolygon.

Mae'r cwrs yn wych ac mae'r tiwtoriaid yn mynd y tu hwnt i helpu pobl i ddysgu, symud ymlaen a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae gan y cwrs hwn werth cynhenid sy'n rhoi hyder i mi mewn llawer o feysydd yn fy mywyd ac nid yw'n ymwneud â thicio blychau yn unig! - Adborth hyfforddeion o y cwrs Ecoleg diweddar yng Ngheredigion.