Croeso i Goed Tyllwyd

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 15 Mai 2019

Ar y diwrnod cyntaf, cafodd yr hyfforddai gyfle i ddod i nabod y goedwig hyfryd cyn symud ymlaen i ddatblygu a dysgu sgiliau gwaith coed irlas gan ddefnyddio offer llaw draddodiadol mewn haul godidog. 

Aethant at i greu gordd bren â llaw er mwyn gallu creu stôl deircoes i fynd adref gyda nhw ar ddiwedd y cwrs. 


Fel grŵp fe wnaethant gydweithio i adeiladu meinciau hyfryd i gyfrannu at estheteg y safle.


Gorffennwyd yr wythnos gyda dathliadau, drwy fwynhau cacennau a chyflwyno tystysgrifau.

Tiwtoriaid: Wil Nickson ac Anna Thomas

Nifer o hyfforddeion: 7

Nifer o oriau: 148