Cynhyrch

OFFER CEGIN HADAU 

Dyfodol disglair o hanes byw

Mae offer cegin Hadau ar werth yn siop Amgueddfa Ceredigion. Datblygwyd y cynhyrchion  yn rhan o brosiect Tir Coed mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Ceredigion i hyrwyddo mentergarwch gymdeithasol a gwella'r cyfleoedd am waith lleol gan ddefnyddio crefftau traddodiadol.  

     

Ewch i'r blog i ddarganfod mwy am y prosiect. Ymwelwch ag Amgueddfa Ceredigion er mwyn prynu'r eitemau hardd hyn.

OFFER CHWARAE NATURIOL A CHAMPFEYDD GWYRDD 

Mae Tir Coed wedi dylunio a gosod 10 darn o offer chwarae naturiol unigolyddol a champfeydd gwyrdd trwy waith ei fenter gymdeithasol, WiseWoods Wales. Adeiladwyd yr holl offer gan ddefnyddio pren lleol o goedlannau dan reolaeth gynaliadwy, a cynigwyd dilyniant ar gyfer hyfforddeion Tir Coed wrth eu creu. Cysylltwch â ni os ydych yn ystyried prosiect campfa werdd neu ardal chwarae naturiol.      

    
    

Ymwelwch â gwefan WiseWoods Wales am gatalog o'r cynhyrchion hyd yn hyn  

MEINCIAU SWMPUS 

Mae ein meinciau swmpus yn gadarn a chryf, ac erbyn hyn i'w gweld ar hyd a lled Cymru. Wedi eu creu allan o bren lleol o goedlannau dan reolaeth cynaliadwy ac yn dangos gwneuthuriad o safon, os hoffech un o'r rhain, cysylltwch â ni am wybodaeth pellach.

    


Ymwelwch â gwefan WiseWoods Wales am gatalog o'r cynhyrchion hyd yn hyn   

Dwi'n teimlo bod y prosiect wedi bod yn hollbwysig wrth wneud i mi gymryd fy nghrefft o ddifrif a sylweddoli y gallwn i ennill bywoliaeth gan wneud rhywbeth 'dwi'n caru gwneud 
Cyfranogwr Hadau