Prosiect Vine

Prosiect 3 mlynedd (2013-16), bu'n creu cyfleoedd i bobl ymgysylltu â choedlannau lleol trwy gyrsiau hyfforddi, diwrnodau gweithgaredd a digwyddiadau cymdeithasol. Erbyn diwedd yr ail flwyddyn, roedd bron at 2,000 person wedi cymryd rhan yn y prosiect. Roedd yr ystod o gyfranogwyr yn fawr, o grwpiau cyn-ysgol i bensiynwyr.