Allt Goch Llandloes

Coedlan o eiddo Cyngor y Dref sydd yn boblogaidd iawn gan drigolion lleol. Bu Tir Coed yn gweithredu prosiect VINE yma ers 2.5 mlynedd a cynllunnir i'r gweithgareddau barhau tan mis Rhagfyr 2016.

Mae'r gwelliannau yn cynnwys adnewyddu llannerch hynafol, prysgwyddo a theneuo coed conwydd, creu llwybrau a phontydd newydd, pwll bywyd gwyllt, ardal eistedd am bicnic fawr, tŷ bach cwrtaith sydd yn hygyrch i gadeiriau olwyn a monitro bioamrywiaeth ynghyd â diwrnodau agored sydd wedi denu cannoedd o bobl o'r gymuned leol.