Prentisiaethau

Yn ystod 2012-2014 cynigodd Tir Coed 6 lleoliad taledig ar brentisiaethau trwy Gronfa Cefn Gwlad y Tywysog, roedd 4 o'r rhain mewn rheoli coetiroedd yn gynaliadwy a dau mewn adeiladu gyda fframiau pren. Derbyniom 79 cais am y 6 lleoliad, o bob cwr o'r wlad, sydd yn tanlinellu'r angen dwys am y fath ddarpariaeth. O'r 6 person a fu'n llwyddiannus, mae pob un ohonynt nawr yn weithgar yn eu maes dethol.