Archif

Rhwng 1999 a 2006 bu Tir Cod yn gweinyddu ffynonellau  ariannu ac yn cefnogi cannoedd o grwpiau cymunedol, adrannau awdurdodau lleol ac aelodau o'r cyhoedd i gael mynediad i weithgareddau lles, hyfforddiant ac iechyd mewn coetiroedd.