Coed Tyllwyd Llanfarian

Safle Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol  (PAWS) y bu Tir Coed yn ymwneud ag ef ers 5 mlynedd. Yn gyntaf darparwyd prosiect peilot VINE o'r safle cyn symud ymlaen i ddarparu'r prosiect llawn a sefydlu cartref ar gyfer menter gymdeithasol Tir Coed, WiseWoods Wales. Gwnaed llawer o waith yma i deneuo'r coed conwydd er mwyn gadael i'r golau dreiddio i mewn ac adfywio'r canopi brodorol. Crëwyd llwybrau newydd, rhesel beiciau, meinciau a byrddau, lloches i'r gymuned, gweithdy gwaith coed, byrddau gwybodaeth a thŷ bach cwrtaith, ynghyd â llu o weithgareddau rheoli a monitro bioamrywiaeth.