Dysgu am Goed

Partneriaeth rhwng Tir Coed a’r Royal Forestry Society yw Dysgu am Goed ac y mae’n ehangiad o raglen Teaching Trees yr RFS yn Lloegr. Mae Dysgu am Goed yn gweithio gyda pherchnogion a rheolwyr coetir i drefnu ymweliadau addysgol ar gyfer plant Ysgol Gynradd. 

Rhwng mis Hydref 2017 - Gorffennaf 2019 bu 83% o ysgolion cynradd Ceredigion cymryd rhan. Ymwelwyd â 12 coetir yng Ngheredigion a chwblhawyd 2636 awr o addysg coetir. Cytunodd 97% o athrawon fod y sesiynau'n rhoi gwell dealltwriaeth i'r grŵp o goetiroedd a bywyd gwyllt. Cytunodd 91% o'r rhain fod y plant yn ymwybodol o reolaeth coetir.