Branching Out/Egin

Rhwng 2009 a 2013 bu Tir Coed yn rhedeg prosiect engrheifftiol Egin. Darparwyd rhan o'r prosiect  mewn partneriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Natur, a gwelwyd gwelliannau i 8 safle trwy waith hyfforddeion Tir Coed, gan gynyddu nifer ymwelwyr pob safle a cyrraedd rhai o'r unigolion anoddaf i'w cyrraedd yn y gymuned. Defnyddiwyd coedlannau ym Mhenfro, Ceredigion a Phowys yn safleoedd i ddarparu hyfforddiant ac addysg, gyda 64% o'r cyfranogwyr, a fu'n NEET cyn cychwyn, yn symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant pellach.