Hriwaun

Yn rhan o 'Brosiect Blaenau'r Cymoedd,' aeth tir coed a'i fodel estyn allan a hyfforddi llwyddiannus i  Hirwaun er mwyn partneriaethu gyda'r gymuned leol a'r YMCA i greu gwelliannau i faes y pentref. Roeddent newydd ennill brwydr yn erbyn datblygwyr ac wedi gwarchod ardal werdd fawr er budd i'r gymuned ym mhell i'r dyfodol. Yn ystod y prosiect byr hwn, adeiladwyd llwybrau a phontydd newydd, arwyddion a chelfi cefn gwlad.