LEAF Blwyddyn 1

Gwelodd prosiect llwyddiannus LEAF 450 o bobl yn gymryd rhan mewn gweithgareddau ar draws 9 safle goetir ar draws Sir Benfro, Powys a Cheredigion. Cafodd 34 o seisynau gweithgaredd eu cynnal gan alluogi 320 unigolyn i fynd allan i'w coetir lleol. Fe wnaeth 18 NEET (unigolyn nad sydd mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant) elw o'n Cwrs Croeso newydd ac fe wnaeth 71 o hyfforddai enill profiad yn ein cyrsiau hyfforddi 12 wythnos gyda 45 yn enill tystysgif. Cynhaliwyd 6 cwrs dilyniant proffesiynnol gyda 41 yn derbyn tystysgrif i'w helpu i symud tuag at gyflogaeth.