LEAF pilot

Gwelodd Rhagfyr 2016 ddechrau prosiect peilot LEAF yn gweithio ar draws Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Ymgysylltodd 51 o hyfforddai mewn 6 cwrs hyfforddi gyda 71% yn derbyn achrediad. Ymgysylltodd 20 o hyfforddai mewn 3 cwrs dilyniant newydd sbon gyda 80% yn derbyn achrediad. Fe wnaeth 509 o bobl gymryd rhan mewn 36 sesiwn gweithgaredd.