Coedlan Gymunedol Coed Hirion

Coedlan o eiddo cymunedol ar gyrion Llanbedr Pont Steffan yw Coed Hirion, mae Tir Coed wedi ymwneud â'r safle ers nifer o flynyddoedd, yn rhedeg cyrsiau hyfforddi yno ers 2007. Dros y dwy flynedd diwethaf, mae gweithgarwch Tir Coed ar y safle wedi cynyddu gyda gweithgareddau prosiect VINE yn creu llwybrau cerdded cylchredol, ffensys a gatiau ceffyl, seddau a byrddau newydd, prysgwyddo a theneuo, pontydd a rhodfeydd pren.