Parti Penblwydd Tir Coed yn 15

Yn 2014 cynhaliwyd gŵyl Nadoligaidd i ddathlu penblwydd Tir Coed yn 15 mlwydd oed. Daeth cannoedd drwy'r drysau i ddangos eu cefnogaeth ac i gymryd rhan yn y digwyddiad rhad ac am ddim. Trawsffurfiwyd y clwb rygbi yn swynfyd gaeafaidd, yn llawn rhyfeddodau'r Nadolig, fel Siôn Corn a Tylwythen y Goeden Aeaf. Roedd yna grefftau hardd ar werth a digon o gyfleoedd i greu yn y gweithdai tymhorol. Roedd cerddoriaeth hefyd yn flaenllaw yn y dathliadau, gyda pherfformiadau gan Declan ar y gitâr acwstig, Côr y Gors a Whiskey Before Breakfast, daeth y dathlu i ben gyda twmpath traddodiadol a byrbrydau Nadoligaidd.