Prosiect Vine

Rhwng 2013 a 2016 rhedodd Tir Coed y prosiect VINE a gafodd ei ariannu gan Cronfa Loteri Fawr. Prosiect a ymgysylltodd 2,898 unigolion anoddaf eu cyrraedd yn y gymuned drwy sesiynau gweithgaredd, cyrsiau hyfforddi a diwrnodau agored cymunedol. Darparwyd 18 cwrs hyfforddi gyda 150 o hyfforddai a 94 ohonynt yn derbyn achrediad. Treuliwyd cyfanswm o 30,227 o oriau gwirfoddol mewn coedwigoedd ar draws Ceredigion a Phowys. Cynhaliwyd 27 diwrnod agored cymunedol a 230 sesiwn gweithgaredd hefyd.