Prosiect WICKED

Rhwng 2007-2010 bu'r prosiect hwn o fudd i 600 person, ac fe'i rannwyd yn 3 adran:

Gweithio'r Goedwig: Ieuenctid oedd Ddim mewn Addysg Cyflogaeth na Hyfforddiant yn dysgu i adeiladu gyda phren.

Coed Call: Ieuenctid 14-16 mlwydd oed. Rhaglen gynhwysiant yn dysgu sgiliau crefft a choedwigo.

Mes: Gweithio gyda gofalwyr ifanc gan ddefnyddio sgiliau coetir yn adnodd seibiant.