Wisewoods Wales

Bu Menter Gymdeithasol Tir Coed, WiseWoods Wales yn weithredol rhwng 2012 a 2016, gan werthu cynhyrchion o bren cynaliadwy ac offer chwarae naturiol. Roedd yna fodd i gyfranogwyr Tir Coed symud ymlaen i wirfoddoli ar gyfer WiseWoods Wales ac o ganlyniad byddent yn ennill profiad o goedwigaeth ymarferol, tystysgrifau angenrheidiol i'r diwydiant a chyfleoedd am hyfforddiant pellach.