Dysgu a Lles yn yr Awyr Agored

Tachwedd 2017 - Hydref 2022

Ar hyn o bryd mae Tir Coed yn rhedeg y prosiect LEAF hynod boblogaidd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae LEAF yn darparu gweithgareddau coetir llesiant pwrpasol, cyrsiau rhagarweiniol, cyrsiau hyfforddi sgiliau coetir, hyfforddiant dwys wythnos mewn gweithgareddau sy'n benodol i'r sector, mentora, lleoliadau gwaith a chymorth i fentrau coetiroedd newydd.


I gofrestru diddordeb mewn ymuno â rhaglen yna cysylltwch â ni
Edrychwch ar y gweithgareddau sydd ar y gweill yn y calendr
Gweld Catalog Tir Coed i ddysgu mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig

Eisiau gwybod mwy?

Diddordeb?


Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed