Hwyl Fawr Eiri

Written by Tir Coed / Monday 04 June 2018


Diolch am yr amser braf yn gweithio gyda chi

Diolch am y cyfaillgarwch a ddangosoch chi i fi

Pan mae'n amser coffi, codwch lan y ffôn

Mewn cwpwl o funudau fyddai lan yn groes y lôn!

Pob lwc yn y dyfodol i chi ac i Tir Coed

Elusen fydd pob amser yn sefyll yn falch ar ddwy droed.


Thank you for the lovely time working with you

Thank you for the kindness you showed me

When it's time for coffee, pick up the phone

In a few minutes I'll be up across the lane!

Good luck in the future to you and Tir Coed

A charity who will always stand proud on her two feet.