Diwrnod olaf Cwrs Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy 12 wythnos Sir Benfro!

Written by Tir Coed / Dydd Iau 28 Chwefror 2019

Yr oedd yr haul yn gwenu ar ddiwrnod olaf o’r cwrs Rheolaeth Coetir Cynaliadwy 12 wythnos yn Sir Benfro, a addysgir gan Wil Nickson a Eugene Noakes. Gwisgoedd lliwgar, pizza a wnaeth cael ei choginio o dan goed wedi tanio, cerddoriaeth, ac roedd chwaraeon maes traddodiadol yn cael eu hychwanegu at awyrgylch y grŵp, wrth i 11 bobl gwenu a llonni wrth iddyn nhw'n mwynhau derbyn eu tystysgrifau achredu. 

Yr oedd yna hyd yn oed deigryn neu ddwy tra bod pawb yn dweud hwyl fawr i'w gilydd ar ddiwedd “profiad bondio gwirioneddol wych.” Mae llawer o’r aelodau wedi cael ei ysbrydoli i brynu offer a deunyddiau i barhau ei sgiliau gwaith coed gwyrdd.

Mae’r adborth o’r hyfforddai wedi bod yn llethol, felly, yn eiriau ei hunan, DYMA beth mae gyd amdani:
Ni allaf fynegi'n llawn pa mor bleserus oedd y cwrs. I fod yn dysgu sgiliau newydd gyda phobl sydd hefyd yn credu yn y cysyniad bod y byd yn fio-syfrdanol gymhleth y mae angen ei warchod yn wych a llawenydd i mi.

Rwy'n falch iawn o'm dilyniant trwy gydol y cwrs. Rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau crefft newydd ac wedi gwneud pethau nad oeddwn erioed wedi meddwl fy mod yn gallu, felly mae wedi rhoi llawer o hyder i mi ac rwy'n hapus iawn.Mae wedi helpu'n fawr gyda'm pryder a'n rhyngweithio cymdeithasol ar ôl cyfnod hir o unigrwydd cymdeithasol.”Wnaeth y cwrs cael siwt gymaint o gyfleoedd a sgiliau dysgu ac mae'n wych ei fod yn cael ei ddarparu am ddim.