Ceredigion


Safleoedd Hyfforddi a Lles:

Mae cyrsiau a gweithgareddau coetir yng Ngheredigion yn cael eu cynnal ar hyn o bryd yn Coed Tyllwyd, Llanina a Chanolfan Bywyd Gwyllt Cymru. Cynhelir cyrsiau a gweithgareddau tyfu yn digwydd yng Ngerddi Tyllwyd.

Ewch i'r calendr i ddarganfod beth sydd ar y gweill ar eich safle lleol.

Cwrdd â'r tîm

Charlie Pinnegar
CHARLIE PINNEGAR
Cydlynydd Ceredigion
Al Prichard
AL PRICHARD
Mentor Ceredigion
Rob Smith
ROB SMITH
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed