PhD ac Iechyd Gwyrdd

Rhwng 2017-2021 wnaeth Tir Coed gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth i orchwylio prosiect Doethuriaeth sy’n ymchwilio i’r potential therapiwtig coedwigoedd i wella iechyd, lles ac ymgysylltiad cymdeithasol o fewn cymunedau yng Nghymru.

Ariennir y prosiect Doethuriaeth gan KESS 2, menter wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gysylltu mentrau bach i ganolig (SMEs) gyda myfyrwyr prifysgol ôl-raddedig ar draws Cymru i alluogi cydweithrediad ar brosiectau ymchwil fydd o fudd i Gymru ym maes iechyd, yr economi ddigidol, technoleg garbon isel, a pheirianneg uwch.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed