Sir Benfro


Safleoedd Hyfforddiant a Lles:

Mae gennym 3 safle gwych yn Sir Benfro sy’n cwmpasu gogledd a de’r sir lle rydym yn darparu hyfforddiant coetir a gweithgareddau lles coetir a hyfforddiant garddwriaethol a gweithgareddau lles garddwriaethol.

Cynhelir gweithgareddau coetir yn Sir Benfro yng Nghoed Scolton a Choedwig Cilrath

Mae gweithgareddau tyfu yn Sir Benfro yn digwydd ar Fferm Cilrath

Ewch i'r calendr i ddarganfod beth sydd ar y gweill ar eich safle lleol

Cwrdd â'r tîm

Wayne Murphy
WAYNE MURPHY
Mentor Sir Benfro
Emily Wilson
EMILY WILSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Thomas Haskett
THOMAS HASKETT
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed