Coedwig Llanina

Lleoliad:

Llanina, Ceredigion. SA45 9SE.

Cyfeirnod Grid: SN 405 596.

Disgrifiad:

Wedi’i leoli ar safle 50-erw gyda gweithfeydd tryn dŵr Dŵr Cymru yn ei ganol, mae goedwig yn cynnwys coed collddail cymysg a choed yn ifanc. Mae ardaloedd eraill y safle yn cynnws coed collddail llydanddail hyn megys coed derw a masarn.

Sut i gyrraedd yno:

O’r A487, cymerwch y gyffordd ger y Llanina Arms, Llanarth, sydd wedi’i arwyddbostio fel Ceinewydd, dilynwch yr heol i lawr trwy Gilfachreda a throwch i’r dde i mewn i weithfeydd trin dŵr Dŵr Cymru.

Os ydych yn teithio ar fws o Aberteifi neu Aberystywyth, efallai bydd angen i chi

Ofyn i stopio ger y gweithfeydd trin dŵr cyn Quay West.

Cyfleusterau:

Mae yna feinciau picnic ar y safle a thoiled compost a adeiladwyd gan yr hyfforddeion. Mae yna lwybr troed hefyd yn rhedeg trwy’r goedwig y mae llawer o bobl leol yn mynd â’u cŵn am dro yno. Mae parcio ar gael cyn y giatiau i’r gweithfeydd trin dŵr.

Signal Ffôn: Gwan.

Mynediad Cyhoeddus: Mae’r safle ar agor i’r cyhoedd

Perchennog y Safle:

Dŵr Cymru

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed