Dysgu a Lles yn yr Awyr Agored

Gweithgareddau Coed
Gweithgareddau Tyfu
Gweithio gyda Ysgolion

Mae Tir Coed yn cysylltu pobl gyda Thir a Choed trwy ddarparu hyfforddiant, addysg a rhaglenni llesiant yn yr awyr agored ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?

Diddordeb?

Eisiau gwybod beth sy'n dod nesaf?

Calendr

Meysydd rydym yn gweithio


X

DSC01945.JPG#asset:5031

Mae gweithgareddau coetir yn Sir Gar yn digwydd yng Nghoed Mynyndd Mawr a Brechfa

X

40661147_1787166261332148_2647522337808711680_o.jpg#asset:5030

Gweithgareddau coetir yng Ngheredigion yng Nghoed Tyllwyd a Llanina.

Gweithgareddau tyfu yng Ngheredigion yng Ngerddi Coed Tyllwyd a Llanerchaeron.

X

DSC02007.JPG#asset:5032

Cynhelir gweithgareddau coetir yn Sir Benfro yng Nghoed Scolton a Choedwig Cilrath

Mae gweithgareddau tyfu yn Sir Benfro yn digwydd ar Fferm Cilrath

X

20190724_095008.jpg#asset:5029

Mae gweithgareddau coetir ym Mhowys yn digwydd yng nghoetiroedd Cwm Elan.

Ffurflen Ymholiad

Mae Tir Coed yn elusen sy'n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles awyr agored ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i gofrestru gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddiant awyr agored neu weithgareddau lles. Drwy lenwi'r ffurflen hon, gallwch ein helpu i ddysgu mwy amdanoch chi, eich diddordebau, ac unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch gennym i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored. Nodwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi felly, yn anffodus, ni allwn warantu lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi. Bydd Cydlynydd Sir Tir Coed yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed