Gwella bywyd drwy coedtiroedd

Addysg a hyfforddiant
Gweithgareddau a diwrnodau agored
Cynhyrchion a gwasanaethau

Mae Tir Coed yn cysylltu pobl gyda Thir a Choed trwy ddarparu hyfforddiant, addysg a rhaglenni llesiant yn yr awyr agored ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.


DATGANIAD COVID19

Fel darparwr hyfforddiant yn seiliedig ar y tir a gweithgareddau llesiant awyr agored ar draws canolbarth a gorllewin Cymru, mae Tir Coed yn falch o gyhoeddi bod ein sesiynau hyfforddiant a gweithgareddau’n ailddechrau wrth i gyfyngiadau Covid-19 cael eu lleihau’n raddol.

Mae manylion ein holl gyrsiau hyfforddiant a’n diwrnodau gweithgareddau coetir ac awyr agored ar gael yn yr adran Calendr ar ein gwefan. Mae rhagor o sesiynau a chyrsiau’n cael eu hychwanegu’n gyson, felly cofiwch wirio dyddiadau ac argaeledd yn rheolaidd i ddod o hyd i’r cwrs neu’r gweithgaredd perffaith ar eich cyfer chi.

Mae sianel YouTube Tir Coed yn parhau i gynnig dros ugain o fideos yn ymwneud ag ystod o bynciau coetir, yn ogystal â chyfres o weminarau hwyliog, diddorol a chyfarwyddiadol wedi’u recordio.

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i gyd yn ôl i’r coed i ail-gysylltu gyda natur ac awyr agored gwych Cymru.