Blogiau

Sicrhau Llwyddiant: Prosiect AnTir Powys

Tir Coed | 20/02/2024

Mae'n bleser gan Tir Coed gyhoeddi ei lwyddiant diweddar wrth sicrhau cyllid i gyflawni Prosiect AnTir Powys yn 2023/24.

Read more

Tracy'n Ymuno a'r Tîm Achredu

Tir Coed | 15/02/2024

Read more

Sicrhau Llwyddiant: Prosiect AnTir Ceredigion

Tir Coed | 13/02/2024

Mae'n bleser gan Tir Coed gyhoeddi ei lwyddiant diweddar wrth sicrhau cyllid i gyflawni Prosiect AnTir Ceredigion yn 2023/24.

Read more

Merched yn y Coed

Tir Coed | 23/01/2024

Ers awr gyntaf y diwrnod cyntaf mae yna egni arbennig wedi bod yn y tŷ crwn yng Nghoedwig Scolton dros y pum dydd Llun diwethaf...

Read more

Diolch i’n Cyllidwyr Hael, Garfeild Weston

Tir Coed | 11/12/2023

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Garfeild Weston wedi ymuno â ni ar ein taith i wireddu Prosiect AnTir 2024.


Read more

Dathlu Wythnos Ymddiriedolwyr yn Tir Coed!

Tir Coed | 11/12/2023

Ymddiriedolwyr rydym wrth ein bodd yn cyflwyno ein Cyd-Gadeiryddion denamig newyd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Tir Coed, Anna Prydderch a Leila Sharland.

Read more

Stori Llwyddiant mewn Creu Cadair i Hyfforddeion Gwaith Yn Yr Arfaeth, Sir Benfro

Tir Coed | 17/07/2023

Hyfforddeion Gwaith yn yr Arfaeth yn creu cadair adrodd straeon ar gyfer ysgol gynradd Sir Benfro

Read more

Ailadeiladu Tŷ Crwn Sir Gaerfyrddin

Tir Coed | 04/07/2023

Mae Mentor Sir Gaerfyrddin, Hannah, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni o gwrs 12 Wythnos Gwaith Coed Coetir y sir, sy’n ailadeiladu tŷ crwn a ddifrodwyd gan dân yn ein safle coetir ym Mynydd Mawr.

Read more

Tir Coed yn derbyn grant costau byw gan The Rank Foundation.

Tir Coed | 19/06/2023

Tir Coed yn derbyn grant costau byw gan The Rank Foundation.

Read more

Tir Coed yn parhau i gefnogi’r gymuned, diolch i arian y Loteri Genedlaethol

Tir Coed | 02/05/2023

Mae Tir Coed yn Aberystwyth yn helpu eu cymuned i addasu, adfer a ffynnu, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, trwy cyflwyno prosiect bwyd, tyfu a gwirfoddoli mewn partneriaeth â Hyb Cymunedol Penparcau i ddatblygu eu gardd gymunedol.

Read more

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed