Blogiau

Cylchlythyr yr Hydref

Tir Coed | 15/12/2017

Cewch hyd i gylchlythyr diweddaraf Tir Coed isod. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen am y gweithgareddau positif sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn ystod Hydref 2017.

Read more

Testimonial from a recent volunteer on one of our Intensive Training weeks

Tir Coed | 13/12/2017

Lovely feedback from a recent intensive training week

Read more

Dysgu am Goed - Y sesiwn Gyntaf

Tir Coed | 12/12/2017

Ar ddydd Mercher y 6ed o Ragfyr, cynhaliwyd sesiwn gyntaf Dysgu am Goed yn Longwood, Llanfair Clydogau gydag Ysgol y Dderi. 

Read more

Dewch i gwrdd ag Eleri – myfyrwraig PhD

Tir Coed | 28/11/2017

Mae Tir Coed yn hapus i fod yn cynnal myfyrwraig PhD dros y dair blynedd nesaf; mi fydd hi'n edrych ar ein gwaith mewn manylder a gobeithiwn y daw allbynnau gwerthfawr o'i gwaith - ar gyfer ymchwil, sefydliadau ehangach, ac wrth gwrs ar ein cyfer ni. Cewch mwy o wybodaeth yma. 

Read more

Croeso i bawb

Tir Coed | 27/11/2017

A warm welcome to our new members of staff. Learn more about all of them and put faces to names.

Read more

Smiles galore at Tir Coed's Mechanised Forestry Intensive Training Week

Tir Coed | 23/11/2017

As part of the LEAF pilot in Ceredigion, Tir Coed held a Mechanised Forestry Intensive Training week.

Read more

Canolfan Meugan Woodworking Sessions

Tir Coed | 14/11/2017

Tir Coed tutors have been leading some festive woodworking sessions at Canolfan Meugan in Aberteifi/Cardigan

Read more

Lovely Lincoln and the Launch of the Tree Charter

Tir Coed | 08/11/2017

Angie and Leila trekked up to Lincoln to be part of a one in eight hundred year celebration of trees... 


Read more

Dysgu Am Goed - Aelodau newydd

Tir Coed | 02/11/2017

Mae prosiect newydd yn golygu un peth - staff newydd. Nid yw Dysgu am Goed yn wahanol chwaith! Rydym yn croesawu dau aelod newydd i'n plith, ond mae un ohonynt yn wyneb cyfarwydd! 

Read more

Ymweliad Tir Coed gyda'r Royal Forestry Society

Tir Coed | 10/10/2017

Aeth Leila Sharland, Cyfarwyddwr a Lowri Hopkins, Swyddog Datblygu Dysgu am Goed Development i ymweld a'r Royal Forestry Society yn Banbury i drafod cyflwyno Dysgu am Goed yng Ngheredigion.

Read more