Blogiau

Rheoli Coetir yn Gynaladwy - Sir Benfro

Tir Coed | 09/10/2018

Mae cwrs hyfforddi 12 wythnos Sir Benfro ar y pedwerydd wythnos o hyfforddiant. Mae'r grwp yn un amrywiol iawn ac yn gweithio'n wych gyda'i gilydd. Darllenwch y blog i ddarganfod mwy am y cwrs. 

Read more

Tymor Newydd - Swyddogion Addysg Newydd

Tir Coed | 27/09/2018

Mae Dysgu am Goed wedi cael hoe fach dros yr haf gyda gwyliau'r ysgolion - ond, ni nol gyda dau Swyddog Addysg newydd yn barod i addysgu plant ysgolion cynradd Ceredigion am goed a natur yn y goedwig. Darllenwch y blog i ddarganfod mwy. 

Read more

Croeso i Goedwig arall yn Sir Benfro

Tir Coed | 26/09/2018

Mae ail cwrs Croeso i'r Goedwig Sir Benfro wedi dod i ben gyda'r mwyafrif o'r cyfranogwyr yn symud ymlaen i'r cwrs hyfforddi 12 wythnos fydd yn cael ei gynnal ar yr un safle. Darllenwch y blog i weld be fuont yn ei wneud  yn ystod y 5 diwrnod. 

Read more

Cylchlythyr Haf 2018

Tir Coed | 12/09/2018

Mae'r Cylchlythyr diweddaraf yma'n awr! Darllenwch ymlaen am ddiweddariadau ar y prosiectau a newyddion cyffroes.

Read more

Summer 2018 Newsletter

Tir Coed | 12/09/2018

The latest newsletter is now available! Read through for updates and exciting news.

Read more

Ymunodd Mind Sir Benfro a Tir Coed ar gyfer Crefft byw yn y gwyllt

Tir Coed | 31/08/2018

Ymunodd Mind Sir Benfro a Tir Coed ar gyfer Crefft byw yn y gwyllt yng Nghoed Scolton ble gwnaethant fwynhau gweithgareddau Hapa Zome, adnabod coed a llawer mwy. Darllenwch y blog i weld beth arall y gwnaethant.

Read more

Dathlu ein Gwirfoddolwyr

Tir Coed | 30/08/2018

Am 16 wythnos bu grwp o wirfoddolwyr ymroddedig yn ymgasglu yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian i wneud gwaith cadwraeth hanfodol. Darllenwch y blog i weld y gwelliannau ac i weld faint o oriau gwirfoddoli y maent wedi cronni. 

Read more

Gŵyl fwyd Môr i’r Tir

Tir Coed | 21/08/2018

Aeth Tir Coed i'r ŵyl fwyd Môr i’r Tir ar ddydd Sul y 12fed o Awst. Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl gyda nifer o fusnesau lleol yn gwerthu cynyrch bwyd lleol a chynhyrchion. Darllenwch y blog i weld beth ddigwyddodd yn ystod y dydd.

Read more

Cwrs Haf Crefft Draddodiadol

Tir Coed | 21/08/2018

Dros y bythefnos diwethaf, mae Tir Coed wedi bod yn cynnal Cwrs Haf Crefft Draddodiadol sydd wedi bod yn agored i'r cyhoedd. Gyda pythefnos ar ol, mae dal cyfle i chi ymuno. 

Read more

Sioe Sir Benfro 2018

Tir Coed | 21/08/2018

Un o'r dyddiadau mwyaf yng nghalendar Sir Benfro yw'r sioe sirol ac felly, doedd Tir Coed ddim yn mynd i golli ar y cyfle. Roedd stondin Tir Coed ym Madog Cefn Gwlad Velero, darllenwch y blog i ddarganfod mwy. 

Read more