Sesiynau gweithgaredd

Mae Tir Coed yn cynnig Sesiynau gweithgaredd wedi eu teilwra ar gyfer ystod eang o grwpiau er mwyn eu cynorthwyo i ymgysylltu gyda tir a choetiroedd a dysgu sgiliau newydd. Rydym yn ymaddasu ar gyfer anghenion pob grŵp unigol, a bob amser yn barod i wrando ar syniadau newydd.

Mae gan Tir Coed brofiad o weithio gyda phob carfan o'n cymdeithas, gan gredu bod treulio amser yn y coed o les i bawb.

Cysylltwch â ni i archebu sesiynau gweithgaredd
Mae rhai esiamplau o hyn yn cynnwys:Sesiwn hyfryd gyfeillgar a hamddenol. Wedi'i fwynhau gan y plant a rhieni. Roedd yn llawer o wahanol weithgareddau ar gyfer pob oedran. Diolch yn fawr.


Roeddwn i'n teimlo fel twrist ar wyliau!


Diwrnod rhagorol ac wedi mwynhau pob eiliad


Mae Tir Coed yn rhoi cyfleoedd i deuluoedd wneud gweithgareddau ac ymweld ag amgylchedd gwahanol, na fyddant yn gallu'n flaenorol, neu efallai y byddant braidd yn bryderus o wneud hynny gyda theulu ifanc pe na bai'r cyfle wedi codi.
Rheolwr Canolfan Deuluol Penparcau

Eisiau mwynhau'r Coed?

Show an Interest

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed