Partneriaethau

Mae Tir Coed wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau er mwyn creu allbynnau ardderchog. Mae'r dull hwn yn galluogi datblygiad prosiectau arloesol a mawr eu heffaith tra'n galluogi adnoddau cyfyng i gael effaith ehangach a darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer ein buddiolwyr.  

Rydym yn brysur ddatblygu nifer o brosiectau partneriaeth gyda sefydliadau megis Coed Cymru, Ymddiriedolaeth Cwm ElanRoyal Forestry Society, Awdurdodau Addysg Lleol, Parciau Cenedlaethol, Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid, ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol lleol.

Cysylltwch â ni os oes gennych syniad ar gyfer prosiect partneriaeth ac os oes gennych ddiddordeb ym model Tir Coed.

 Mae ein partneriaeth gyda Tir Coed yn tyfu'n gyson, gyda'r prosiect rydym yn cydweithio arno nawr yn parhau am chwech mis pellach a thu hwnt i hynny. Mae yna llawer i'w gynnig gan y bartneriaeth, gyda'r ddau sefydliad yn cynnig sgiliau a chyfleoedd gwahanol i'w gilydd.
Alice Briggs, Curadur Cynorthwyol Amgueddfa Ceredigion