Cymhwyster Sgiliau Coetir

Profiad ymarferol yn yr awyr agored gyda sgiliau digidol

Mae Tir Coed yn darparu cymhwyster Agored Cymru a gydnabyddir yn genedlaethol trwy ein cyrsiau haf a gaeaf.

Gall cymryd rhan arwain at ddyfarniadau Lefel 1 a 2, dyfarniadau estynedig a thystysgrifau gyda hyfforddeion yn gallu cyflawni cymhwyster cyfwerth â TGAU gradd uchel trwy fynychu rhaglen 12-26 wythnos - po fwyaf y byddwch yn ei mynychu, yr uchaf fydd eich gradd!

Mae'r cyrsiau sgiliau coetir yn canolbwyntio ar saer coed (haf) a rheoli coetir cynaliadwy (gaeaf), ond hefyd yn cynnwys iechyd a diogelwch a defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol, trwy'r cyrsiau dilyniant gallwch gynyddu eich gwybodaeth a lefel eich cymhwyster.

Mae Tir Coed wedi arloesi Dysgu Digidol, prosiect i ddatblygu llwyfan dysgu digidol yn yr awyr agored.

Edrychwch ar ein cyrsiau sgiliau coetir a sgiliau thyfu yma.


Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed