Cyrsiau Tyfu

Mae Tir Coed yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig 12 wythnos yn rheolaidd mewn garddio organig sy'n ystyriol o natur mewn amrywiaeth o safleoedd partneriaeth yng Ngheredigion ac yng ngardd bywyd gwyllt hardd Tir Coed wrth ymyl ein safle hyfforddi coetir yng ngogledd Ceredigion; Gerddi Tyllwyd.

Mae cyrsiau hyfforddi yn ymarferol iawn ac fel rheol yn rhedeg am 2 ddiwrnod bob wythnos am gyfnod o 3 mis.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y cyrsiau a sut i wneud cais cysylltwch â ni

Eisiau Tyfu?

Diddordeb?


Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Ei nod yw cynorthwyo pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i beilota rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i ddod o hyd i waith. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/...

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed