Helpu

Ni allem wneud y gwaith a wnawn heb gymorth ariannol.

A phan fyddwch yn rhoi, rydych yn ein helpu i ddod yn fwy cynaliadwy, gan sicrhau bod pobl a lleoedd yn ffynnu.Sut rydym yn gwario eich arian

Dyma esiampl o werth pob punt a roddir i Tir Coed:


Gyda’ch cymorth chi gallwn gyflawni ein gweledigaeth o gymunedau gwledig cynaliadwy ffyniannus wedi’u hintergreiddio â’r amgylchedd naturiol.

Atebolrwydd a thryloywder

Rheoleiddir Tir Coed gan y Comisiwn Elusennau ac mae’n elusen gofrestredig rhif 1115229 yng Nghymru a Lloegr. Cyhoeddir ein cyfrifon blynyddol ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed