Helpu

Donate

Roddwch

Fundraise

Codi arian

Legacy

Etifeddiaeth

RHODDWCH  

Gallai eich arian chi helpu adfywio coedlannau lleol tra'n cynorthwyo trigolion lleol i fwynhau'r awyr agored a gwella eu rhagolygon am y dyfodol. 
Defnyddiwch ein botwm PayPal i roddi os gwelwch yn dda, mae'n ddiogel ac yn hawdd ei ddefnyddio. 

CODI ARIAN  

Ydych chi'n hoff o drefnu digwyddiadau? 
Hoffech chi gael eich noddi i wneud naid bynji neu rhedeg er mwyn helpu hyrwyddo gwaith cadarnhaol Tir Coed? 

ETIFEDDIAETH 

Gallwch fod yn rhan o hanes Tir Coed gan adael rhodd i ni yn eich ewyllys, gan wneud hyn byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol yn ein dyfodol. 


Dyma esiampl o werth pob punt a roddir i Tir Coed: 
   


Os hoffech wybod mwy cysylltwch â ni