Nawdd Corfforaethol

Mae pob ceiniog a roddwch yn cyfrif i’r y bobl a’r lleoedd rydym yn gweithio iddynt.

Mae eich cefnogaeth yn sicrhau y gallwn ddarparu cymorth lleol, wedi’i deilwra lle mae ei angen fwyaf; adfywio tir a choetiroedd tra’n gwella lles a rhagolygon y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ar gyfer y dyfodol.

Partner gyda Tir Coed

Mae gweithio mewn parneriaeth â Tir Cod nid yn unig yn dangos eich ymrwymiad I gynaliadwyedd amgylcheddol ond hefyd yn rhoi cyfle unigryw I feithrin ymgysylltiad gweithwyr a chael effaith barhaol mewn cymunedau, gan alinio eich gwethoedd corfforaethol â newid diriaethol, cadarnhaol.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed