PAM FOD ANGEN TIR COED?

Cylchoedd Twf Tir Coed

Mae gan Tir Coed brofiad helaeth o weithio gyda'r unigolion anoddaf i'w cyrraedd yn ein cymuned, ac wedi datblygu model ymgysylltu cynhwysfawr sydd yn cynnal pobl wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth.

Dangosa'r darlun rhyngweithiol canlynol y modd y mae unigolion sydd yn ymwneud â Tir Coed, o ba bynnag gefndir, yn datblygu a thyfu:

Cliciwch ar y darlun am eglurhad pellach o'r angen sydd yna ar gyfer Tir Coed...

EFFAITH

Cymerwch gip ar beth o'r gwaith a oedd yn digwydd y tu ôl i'r llenni yn Tir Coed: Adroddiad Effaith 2023

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed