Cwrs Croeso


Mae Tir Coed yn cynnig sesiynau blasu sy'n cyflwyno bobl i amrywiaeth o weithgaredau Tir Coed. Mae'r sesiynau hyn wedi'u llunio ar gyfer pobl sy'n ansicr os yw amgylchedd y goewig yn addas iddynt. Wrth rhoi cynnig ar weithgareddau gwahanol, gobeithia Tir Coed y bydd pobl yn darganfod pu'n ai ydynt am gofrestru ar weithgareddau lles neu adeiladu sgiliau pellach.

Roedd 100% o hyfforddeion yn mwynhau dysgu sgiliau newydd a threulio amser yn y coed!

Fe wnes i'r Cwrs Croeso yn ddiweddar a creu stôl, mallet, blodau sipsiwn. Roedd yn rhyfeddol o rymusol a wnaeth o newid fy mywyd. Yn gwneud i chi deimlo'n gysylltiedig yn bersonol, yn emosiynol, yn feddyliol, ac yn adeiladu cryfder corfforol.
Fe wnes i gwrdd â phobl newydd a gwneud llawer o bethau diddorol

Eisiau Trial?

Diddordeb?


Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed