Cwrs Croeso


Mae Tir Coed yn cynnig sesiynau blasu sy'n cyflwyno bobl i amrywiaeth o weithgaredau Tir Coed. Mae'r sesiynau hyn wedi'u llunio ar gyfer pobl sy'n ansicr os yw amgylchedd y goewig yn addas iddynt. Wrth rhoi cynnig ar weithgareddau gwahanol, gobeithia Tir Coed y bydd pobl yn darganfod pu'n ai ydynt am gofrestru ar weithgareddau lles neu adeiladu sgiliau pellach.

Roedd 100% o hyfforddeion yn mwynhau dysgu sgiliau newydd a threulio amser yn y coed!

Fe wnes i'r Cwrs Croeso yn ddiweddar a creu stôl, mallet, blodau sipsiwn. Roedd yn rhyfeddol o rymusol a wnaeth o newid fy mywyd. Yn gwneud i chi deimlo'n gysylltiedig yn bersonol, yn emosiynol, yn feddyliol, ac yn adeiladu cryfder corfforol.
Fe wnes i gwrdd â phobl newydd a gwneud llawer o bethau diddorol