Gweithio gyda ni

Staff Swyddfa Tir Coed

Mae gan Tir Coed 26 aelod o staff sydd yn cydweithio yn agos er lles cymunedau, tir a choetiroedd Cymru.

Swyddi gwag:

Mentor Sir Gaerfyrddin

£19,000 - £21,000 pro rata

16 awr yr wythnos, Cytundeb Tymor Penodol 5 mis

Gweithio o gartref a swyddfa Tir Coed, Aberystwyth (1 diwrnod / mis) ac mewn safleoedd coetir ledled Sir Gaerfyrddin.

Disgrifiad swydd.

Arweinwyr Gweithgareddau a Gweithwyr Cynorthwyol Llawrydd

Mae Tir Coed yn cyflogi dros 50 hyfforddwr arbenigol llawrydd er mwyn ymgymryd â'r gwaith hynod bwysig o arwain grwpiau a rhedeg gweithgareddau a hyfforddiant ar y tir ac yn y coed.

Os ydych yn gweithio ar gyfer Tir Coed ar hyn o bryd ac eisiau cael mynediad i adnoddau ar gyfer staff, dilynwch y ddolen hon

Os ydych yn Arweinydd Gweithgareddau Llawrydd ac yn meddwl y gallech ddarparu gweithgareddau diddorol, anfonwch CV a llythyr esboniadol atom gan fanylu ar eich profiad perthnasol a'ch argaeledd. Cysylltwch â ni os hoffech fanylion pellach ar sut i ymwneud â phrosiectau Tir Coed.  

YMDDIRIEDOLWYR

Mae bwrdd o 9 ymddiriedolwr brwdfrydig a gwybodus yn llywodraethu dros Tir Coed, gan ddod â chymysgedd o brofiad o'r sector breifat, y sector gyhoeddus a'r drydedd sector gydag hwy.

Yn ystod y cyfnod cyffroes hwn, teimlwn ei fod yn bwysig i ofyn i bobl newydd ymuno a'n Bwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae'r rôl yn cynnwys gwirfoddoli tua 7 - 10 diwrnod y flwyddyn o'ch amser (gan gynnwys ebyst) i dywys a chefnogi'r Elusen. Telir treuliau rhesymol. Ar gyfer post yr Ymddiriedolwr, mae Tir Coed yn edrych i annog merched, pobl Du a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl ifanc i ymgeisio, yn enwedig y rheiny gall ddod a profiad cyllid, Adnoddau Dynol a chyfreithiol i'r Bwrdd, er hyn ystyrir pawb a diddordeb yn ol teilyngdod. Cysylltwch a'r Cyfarwyddwr yn y lle gyntaf am sgwrs anffurfiol am yr hyn a ofynir ohonoch chi neu unrhywun a wyddwch yr hoffai ymuno a'r Bwrdd.

Cysylltwch â ni os hoffech ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Tir Coed neu os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith.

LLEOLIADAU GWAITH

Mae Tir Coed wedi cynnig 7 lleoliad gwaith yn y swyddfa dros y 5 mlynedd diwethaf.

Ers cychwyn gyda Tir Coed 'dwi wedi profi sefydliad sydd yn flaengar, yn effeithiol, yn gadarnhaol ac yn gynhaliol, 'dwi wedi dysgu llawer a gweld y trawsffurfiad cymdeithasol, emosiynol a seicolegol yn llawer o'r gwirfoddolwyr
Gweithiwr Tir Coed 

Dilyniant

Mae'n bosib y bydd unrhyw un sydd a diddordeb mewn coedwigoedd, coedwigaeth, gwaith coed, crefft neu debyg a diddordeb yn y gwefannau canlynol:

Fe wnawn ni ychwanegu at hyn. Rhowch wybod i ni os hoffech i ni ychwanegu linc at y wefan.