AMDANOM NI

Mae Tir Coed yn elusen sydd yn cysylltu pobl â choetiroedd drwy wirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau wedi eu teilwra er mwyn cynyddu lles, datblygu sgiliau a gwella coetiroedd er lles pawb. 

Cymerwch ran

Tir Coed History Tree 2020 Jpeg

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu gynhwysfawr sy'n cynnal unigolion wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth. Mae'r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddedigion yn gwella iechyd ein coedwigoedd a'u hygyrchedd, sydd o fantais i'r gymuned gyfan. Ein hamcanion

GWELEDIGAETH

Cymunedau gwledig cynaliadwy sydd yn rhan o'u hamgylchfyd naturiol.

CENHADAETH

I ddatgloi potensial coedweigoedd i ddarparu cyfleusterau cymunedol, gweithgareddau addysgol a iachus, a chreu cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion dan anfantais yng nghefn gwlad Cymru. Bwriadwn wneud newid hirdymor er gwell.  

Tree 100% engaged with the natural environment 65% said they felt optimistic during the project 80% of respondents felt they were more equipped to take on responsibilities 88% of respondents felt they were learning job specific skills

EIN MODEL

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Tir Coed wedi dod yn arbenigwyr ar ddulliau o ymgysylltu pobl â gweithgareddau mewn coetiroedd. Dangosa'r model canlynol y ddamcaniaeth sy'n sylfaen i'r newid a welir gan ein cyfranogwyr wrth

MODEL YMGYSYLLTU TIR COED

Toc Progression Welsh

HANES

Yn gweithio gyda chymunedau a choedwigoedd ers 1998

History Tree Welsh

EIN TÎM

Cyfarfod â'r tîm 

Ffion Farnell
FFION FARNELL
Prif Weithredwr
Teresa Walters
TERESA WALTERS
Swyddog Gweithredol
Helen Gethin
HELEN GETHIN
Rheolwr Cyllid
Fay Hollick
FAY HOLLICK
Swyddog Gweinyddol a Chyllid
Steve Adams
STEVE ADAMS
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Angie Martin
ANGIE MARTIN
Rheolwr Achredu
Anna Dauksta
ANNA DAUKSTA
Swyddog Hyfforddiant ac Achredu
Cath Seymour
CATH SEYMOUR
Rheolwr Prosiect
Gill Ogden
GILL OGDEN
Swyddog Datblygu
Eleri Phillips
ELERI PHILLIPS
Myfyrwraig PhD
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Mentor Ceredigion
Cath Rigler
CATH RIGLER
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Jonathan Stevie Stevenson
JONATHAN STEVIE STEVENSON
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Nancy Hardy
NANCY HARDY
Cydlynydd Sir Gaerfyrddin
Ben Burrage
BEN BURRAGE
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Peter Lee-Thompson
PETER LEE-THOMPSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Nancy Hardy
NANCY HARDY
Mentor Sir Benfro
Emily Wilson
EMILY WILSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Thomas Haskett
THOMAS HASKETT
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Anna Georgiou
ANNA GEORGIOU
Cydlynydd Hyfforddiant a Gwirfoddoli Elan Links
Gayle Atherfold-Dudley
GAYLE ATHERFOLD-DUDLEY
Mentor Powys
Hazel Osbourne
HAZEL OSBOURNE
Arweinwr Gweithgaredd Powys
Jenna Hyatt
JENNA HYATT
Mentor Sir Gaerfyrddin
Simon Lovatt
SIMON LOVATT
Cydlynydd Ceredigion
Iona Blockley
IONA BLOCKLEY
Gweithgaredd Powys
Vic Pardoe
VIC PARDOE
Arweinwr Gweithgaredd Powys
Beth Osman
BETH OSMAN
Cydlynydd Sir Benfro

YMDDIRIEDOLWYR

Anna_180417_124608.jpg#asset:2753    Guy_180417_124640.jpg#asset:2755    Hannah_180417_124654.jpg#asset:2756    

Mar.Leila.2018.jpg#asset:3989    Roger.jpg#asset:3974    Ross.jpg#asset:3973    

    Tabitha-Binding2-2018-low-res.jpg#asset:    Mar.Sue.Gineley.2020.jpg#asset:3971

Anna Prytherch (Cadeirydd) | Guy Evans | Hannah Wilcox Brooke

Leila Sharland | Roger Thomas | Ross Lister

Tabitha Binding | Sue Gineley

Hyfforddwyr llawrydd

Staff Crop

EIN PARTNERIAID

CoedCymru.jpg#asset:2610  CeredMuseum.jpg#asset:2609  CARAD.jpg#asset:2608  Cymdeithas-gofal.png#asset:2611  ElanValley.jpg#asset:2613  AberUni.jpg#asset:2607  DCWW.png#asset:2612  PembsCoast.jpg#asset:2617  Longwood.jpg#asset:2614  NRW_180209_105627.png#asset:2616  mwmac.jpg#asset:2615  Rank-Foundation-Logo.jpg#asset:2673 ty-pren.png#asset:2619  rfs111_180215_151318.jpg#asset:2674

EIN CEFNOGWYR & CHYLLIDWYR

tudor-trust_180212_104846.jpg#asset:2661Ernest-Cook-Trust-master-logo-3308-as-cmblue-small-small_180212_104724.jpg#assetCFIW-Logo.jpg#asset:2627ashley_family_logo_21cm.jpg#asset:2625EAFRD-LEADER-logo-jpeg_180212_104541.jpgdownload.jpg#asset:2629Crest-Colour-Side-Text.jpg#asset:2628Garfield-weston.png#asset:2633nrw_logo_cmyk_stack.jpg#asset:2636Elan.jpg#asset:2631Logo-HLF-Powys.png#asset:2635Kess2RGBColour.png#asset:2634rfs111_180215_151318.jpg#asset:2674Rank-Foundation-Logo.jpg#asset:2673WCVA-Active-Inclusion-Fund-Logo.jpg#asse