Mae gennym un safle gwych ym Mhowys sy'n cyfrif am 1% o Gymru!

Mae gan gwm Elan lle rydym yn darparu hyfforddiant coetir a gweithgareddau lles coetir amrywiaeth hyfryd o dirwedd o goetir i ddolydd, tir fferm i gronfeydd dŵr ac afonydd.

Mae gweithgareddau coetir ym Mhowys yn digwydd yng nghoetiroedd Cwm Elan.

Ewch i'r calendr i ddarganfod beth sydd ar y gweill ar eich safle lleol.

Cwrdd â'r tîm

Gayle Atherfold-Dudley
GAYLE ATHERFOLD-DUDLEY
Cydlynydd Powys (rhannu swydd)
Alice Read
ALICE READ
Cydlynydd Powys (rhannu swydd)
Mat Sheldon
MAT SHELDON
Mentor Powys
Sally Phillips
SALLY PHILLIPS
Arweinwr Gweithgaredd Powys

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed