Parc Coetir Mynydd Mawr

Lleoliad:

Tymbl, Sir Gaerfyrddin. SA14 6HU. Cyfeirnod Grid SN538128.

Disgrifiad:

73 erw o hen dir glofa sydd wedi’i adfywio fel cymysgedd o goetir llydanddail a glaswelltir gyda rhwydwaith o lwybrau troed.

Sut i gyrraedd yno:

Mynedfa i'r parc yn Y Tymbl Isaf, SA14 6HU. Mae gwasanaethau bws 128 a 129 o Cross Hands yn gwasanaethu'r ardal hon gan ei gwneud yn hygyrch ar fws o Lanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin, a'r ardaloedd cyfagos.

Cyfleusterau:

Toiled compost, dau gwt cysgodol, un tŷ crwn traddodiadol, meinciau picnic a llwybrau troed. Mae prif ganolfan Tir Coed ychydig bellter o'r maes parcio a 10 munud ar droed o'r safle bws agosaf.

Signal Ffôn: Da

Mynediad Cyhoeddus: Mae'r safle ar agor i'r cyhoedd ac yn fan poblogaidd ymysg cerddwyr cŵn. Mae yna nifer o lwybrau troed a llwybrau i'w harchwilio.

Perchennog Safle:

Mae Parc Coetir Mynydd Mawr yn Barc Gwledig sy’n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin ac yn cael ei reoli ganddo. Mae grŵp 'Cyfeillion y Coetir' yn cefnogi'r safle.

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed