Mae Tir Coed yn cynnig sesiynau gweithgaredd pwrpasol i ystod eang o grwpiau gan eu helpu i ymgysylltu â thir a choetiroedd a dysgu sgiliau newydd.

Rydym yn addasu i anghenion pob grŵp rydym yn gweithio gyda nhw ac rydym bob amser yn agored i syniadau newydd.

I archebu diwrnod o weithgareddau, cysylltwch â ni

Mae Gweithgareddau Tyfu yn cynnwys:

Gwneud gwestai pryf

Celf a Chrefft

Plannu hadau

Dere Ty mas..

Diddordeb?


Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed