AnTir

Menter newydd cyffroes i Tir Coed yw AnTir, sydd wedi'i wneud yn bosib drwy raglen 'Time to Shine' sy'n cael ei ariannu gan Rank Foundation. Mae AnTir wedi cyfuno'r geiriau Antur a Tir. 


Fel rhan o'r fenter newydd cyffroes Tir Coed rydym yn croesawu interniaeth fydd yn datblygu ac yn ymchwilio i brosiectau sy'n seiliedig ar y tir a fydd yn gallu cael ei weithredu i ehangu effaith a chynydd yr elusen. Ymchwil desg fydd hyn yn edrych ar brosiectau garddwriaeth ac amaethyddiaeth gydag elfen gymdeithasol neu gydweithredol iddynt yn Ewrop yn benodol. 

Yn dilyn yr ymchwil desg, mi fydd prosiect peilot yn cael ei redeg fydd â ffocws garddwriaethol ac amaethyddol iddo. Mi fydd manylion y peilot yn dod i'r amlwg wrth i'r ymchwil ddatblygu. 


Dywed Kevin, interniaeth AnTir:

Roeddwn yn lwcus iawn i ymuno â'r tîm o ganlyniad i gais llwyddiannus gyda Tir Coed ac yna cais am gyllid i'r Rank Foundation. Rwy'n edrych ymlaen at arwain menter newydd Tir Coed drwy AnTir.

Dylunwyd y strip yma yn rhan o'r rhaglen yn dilyn un o'r cynhadleddau.