Gwyl Ewch I Dyfu! Aberystwyth

Gŵyl i Ddathlu Tyfu Gyda'n Gilydd o Gwmpas Aberystwyth.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi ariannu cyfres o weithgareddau garddio a natur ar draws Aberystwyth. Darperir y digwyddiadau hyn gan sefydliadau partner o bob rhan o’r ardal y mae eu gweithgareddau’n canolbwyntio ar arddio gyda natur mewn golwg.

Mae'r rownd nesaf o ddigwyddiadau yn cael ei lansio gyda'r Ffair Mynd a Thyfu ar 24 Medi ac yna wythnos o hyfforddiant, gerddi agored a gweithgareddau lles ar draws y dref. Gweler isod am yr amserlen fanwl.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed