Mae Tir Coed yn cyflwyno cyrsiau hyfforddi achrededig gyda’r potensial i ennill cymhwyster mewn amrywiaeth o safleoedd coetir a gerddi ar draws Sir Gaerfyrddin,Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae cyrsiau hyfforddi yn ymarferol iawn ac ac fel arfer yn rhedeg am 3 mis am 2 ddiwrnod yr wythnos; gallwch chi ennill cymhwyster hefyd.

Os ydych chi eisiau darganfod mwy am y cyrsiau yna pwyswch y botwm dangos diddordeb wrth ymyl y bar chwilio.


Mae Tir Coed yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig rheolaidd mewn amryw o safleoedd coediog ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r cyrsiau yn rhai ymarferol iawn, ac fel rheol yn rhedeg am 2 ddiwrnod bob wythnos am gyfnod o 3 mis.


Dewch o hyd i gwrs hyfforddi ger eich cartref yn ein adran beth sy'n digwydd

Am y tro cyntaf yn fy mywyd 'dwi wedi dod o hyd i rywbeth yr hoffwn i wneud fel gyrfa, ac mae wir wedi helpu i mi ddod nol at fy hunan! 'Dwi'n creu y dylai pob addysg fod o dan system fel hwn, 'dwi'n teimlo 'mod i wedi dysgu mwy yma na wnes i yn yr ysgol.
Cyfranogwr cwrs hyfforddi

Eisiau gwneud cwrs

Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed