Blogiau

Ail yn Elusend Wledig Orau'r Flwyddyn

Tir Coed | 13/11/2018

Ar Hydref y 16eg, fe deithiodd Ffion a Teresai Ogledd Cymru ar gyfer digwyddiad y Gwobrau Busnesau Gwledig ble gafodd y canlyniadau ar gyfer rhanbarth Cymru a Gogledd Iwerddon eu cyhoeddi..

Read more

Dysgu am Goed - Blwyddyn gron

Tir Coed | 09/11/2018

Blwyddyn i mewn i'r prosiect, ac y mae Dysgu am Goed wedi ymgysylltu â 400 unigolyn. Darllenwch y blog i ddarganfod mwy.

Read more

Dilyniant Tanwydd pren Ignite

Tir Coed | 09/11/2018

Cynhaliodd Ceredigion gwrs dilyniant Tanwydd Pren a gafodd ei redeg gan Chris Hughes o hyfforddiant MWMAC. Fe wnaeth y deg hyfforddai mwynhau ei hunain yn fawr iawn ac fe wnaethant ddysgu tipyn yn ystod y 5 diwrnod. Darllennwch y blog i ddarganfod beth wnaethant.

Read more

Sir Benfro - Hanner Ffordd

Tir Coed | 08/11/2018

Mae cwrs hyfforddi 12 wythnos Sir Benfro mewn Rheolaeth Coetir Cynaliadwy hanner ffordd erbyn hyn. Mae Nancy, Mentor Sir Benfro, wedi ysgrifennu crynodeb o'r hyn y mae'r hyfforddeion wedi bod yn ei wneud dros y 6 wythnos diwethaf. 

Read more

Llanerchaeron - Rheolaeth Coetir Cynaliadwy

Tir Coed | 06/11/2018

Mae cwrs Rheolaeth Coetir Cynaliadwy Ceredigion yn Llanerchaeron yn awr hanner ffordd gydag 11 o hyfforddai yn dysgu ymarferion gwahanol ac yn mwynhau cwmni ei gilydd.

Read more

Adeiladu Meinciau yn Sir Benfro

Tir Coed | 01/11/2018

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru fe gynhaliodd Tir Coed Cwrs Dilyniant mewn Adeiladu Meinciau. Fe wnaeth y cwrs cyflwyno'r cyfranogwyr i waith coed irlas a sgiliau fframio pren ar brosiect raddfa fechan. Darllenwch y blog i ddarganfod mwy. 

Read more

Encil YMCA yn Elan

Tir Coed | 30/10/2018

Daeth grŵp YMCA Stepping Up o Sutton Coldfield i Elan ar encil i fwynhau nifer o weithgareddau gwahanol. Darllenwch y blog i ddarganfod mwy.

Read more

Cwrs Hyfforddi 12 Wythnos Cwm Elan

Tir Coed | 24/10/2018

Mae cwrs hyfforddi 12 wythnos Powys yng Nghwm Elan tua hanner ffordd erbyn hyn. Maent wedi bod yn gweithio ym mhentref Elan. Darllenwch y blog i weld beth maent wedi bod yn ei wneud.

Read more

Wythnos 5 o wirfoddoli

Tir Coed | 17/10/2018

Mae gwirfoddolwyr brwd wedi bod yn cwrdd yn wythnosol yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian. Isd mae crynodeb o'r hyn a ddigwyddodd yn ystod wythnos 5 o wirfoddoli ers yr haf.

Read more

Cyfarfod Flynyddol Tiwtoriaid Tir Coed

Tir Coed | 12/10/2018

Cynhaliodd Tir Coed ei Cyfarfod Tiwtor flynyddol yn Llanbedr Pont Steffan, ble daeth 17 o'n tiwtoriaid llawrydd rheolaidd at ei gilydd i rwydweithio a dysgu am ddatblygiadau diweddaraf Tir Coed.

Read more