Blogiau

LEAF nawr yn Sir Gaerfyrddin!

Tir Coed | 25/01/2019

Mae ail flwyddyn prosiect LEAF wedi cychwyn yng Ngheredigion, Sir Benfro a Powys, ac mae’r flwyddyn datblygiad yn Sir Gaerfyrddin wedi dechrau. Bydd Nancy, sydd yn gweithio ar y prosiect yn Sir Benfro, yn gyfrifol am gynnal arolwg yn y sir. Os ydych eisiau cysylltu â Nancy am ein gwaith yn Sir Gaerfyrddin, gallwch e-bostio hi ar carms@tircoed.org.uk

Read more

Y dechreuad o gwrs 12 wythnos Powys!

Tir Coed | 23/01/2019

Mae cwrs 12 wythnos Powys wedi dechrau yng Nghwm Elan! Mae 9 o hyfforddwyr - efo 3 mwy yn ymuno yn fuan - mae pawb wedi cael profiad o'r tywydd sydd yn newid yn aml yng Nghanolbarth Gymru. Ond dydy hyn ddim wedi torri ysbrydion ac rydym yn edrych ymlaen at eich diweddaru dros yr wythnosau nesaf!

Read more

Cwrs Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy - Diweddariad Hanner Ffordd!

Tir Coed | 18/01/2019

Rydym yn hanner ffordd trwy'r Cwrs Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy yn Sir Benfro! Darllenwch y blog i weld sut mae'r 12 hyfforddai yn mynd. Cysylltwch ag Nancy am unrhyw gyrsiau yn y dyfodol yn Sir Benfro; pembsmentor@tircoed.org.uk

Read more

Diwrnod Gwirfoddoli Plannu Coed

Tir Coed | 18/01/2019

Dyma blog Nancy, sydd yn dweud wrthym am eu Diwrnod Gwirfoddolwyr Plannu Coed yn Fferm Southwood yr wythnos diwethaf!

Read more

Cwrs Newydd Ceredigion

Tir Coed | 17/01/2019

Dechreuodd cwrs hyfforddi 12 wythnos Ceredigion mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy ddydd mawrth diwethaf gyda 12 hyfforddi brwdfrydig yn mynychu'r cwrs.

Read more

Croeso i'r Mentor Powys Newydd!

Tir Coed | 10/01/2019

Mae Gayle yn ymuno a'r tim yng Nghwm Elan fel Mentor Powys. Darllenwch y blog i ddod i nabod Gayle yn well.

Read more

Croeso i ein swyddog Hyfforddi ac Achrediad newydd!

Tir Coed | 09/01/2019

Rydym yn croesawu Anna, ein swyddog Hyfforddi ac Achrediad newydd!

Read more

Croeso i ein intern 'Time to Shine' newydd!

Tir Coed | 09/01/2019

Mae Rhys yn ymuno a Tir Coed fel ein intern cyfathrebu newydd, sydd yn rhan o'r rhaglen 'Time to Shine' a cael eu ariannu gan y Rank Foundation. Fe fydd Rhys yn cynllunio, trefnu a chyflwyno gweithgareddau a digwyddiadau sy'n dathlu 'Dewch i Oed' Tir Coed!

Read more

Rheolaeth Coetir Cynaliadwy ym Mhenfro

Tir Coed | 01/01/2019

Mae tim Sir Benfro wedi ehangu i safle newydd ar gyfer y cwrs hyfforddi 12 wythnos diweddaraf ble mae 10 o hyfforddai wedi bod yn gosod camp a chyfarwyddo a'r goedwig.

Read more

Diwedd Cwrs Llanerchaeron

Tir Coed | 18/12/2018

Cynhaliodd Tir Coed cwrs hyfforddi 12 wythnos yn Llanerchaeron am y tro cyntaf, ac am lwyddiant! Diolch ynfawr i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac i dim Llanerchaeron am y croeso ac edrychwn ymlaen i weithio gyda chi eto yn y dyfodol.

Read more