Blogiau

CYSTADLEUAETH LLUN GORFFENNAF

Tir Coed | 03/07/2019

Eisiau ennill 2 sesiwn blasu dwy awr am ddim gyda'r Ysgol Roc a Phop - The Rock Project? Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tagio'ch llun gorau o "HWYL YR HAF YN YR HAUL" ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r #TirCoedCalendar am eich cyfle i ennill ac i ymddangos ar ein calendr 2020!

Read more

Am dro yn y goedwig gyda Bob Shaw

Tir Coed | 28/06/2019

Ddoe, fe aeth grwp o staff Tir Coed i Goed Tamsin, Capel Seion i dreulio'r diwrnod gyda Bob Shaw. Cyn dysgu am offer a gwaith coed irlas, fe aeth Bob a phawb am dro o gwmpas y goedwig. Dyma fideo byr o'r daith. 

Read more

21 milltir - 21 mlynedd o les a dysgu

Tir Coed | 20/06/2019

Mae'r cylchlythyr diweddaraf yn awr ar gael! Edrychwch i weld beth sydd wedi bod yn digwydd dros y 3 mis diwethaf gyda Tir Coed ac am ddiweddariad 6 mis ail flwyddyn LEAF.

Read more

21 miles - 21 years of wellbeing & learning

Tir Coed | 20/06/2019

The latest newsletter is now available! Take a look to find out what Tir Coed have been doing over the last 3 months and for a 6 month update of LEAF year 2. 

Read more

Cwrs achrededig 12 wythnos yn cychwyn yng Nghwm Elan!

Tir Coed | 12/06/2019

Mae yna wedi bod llawer o gynnwrf o gwmpas y cwrs 12 wythnos achrededig ddiwethaf, efo 12 hyfforddai yn adeiladu tŷ crwn hardd gyda tho byw yn yr Elan Valley. Yr oedd yr adeiladu yn bendant yn cael teimlad o deulu Tir Coed, efo pren wedi’i darparu gan un o safleoedd Ceredigion Tir Coed a hyn ynghyd â dyluniad unigryw'r adeilad yn golygu bod gennym dros ddwbl yr ymgeiswyr na lleoedd!

Read more

Codi pontydd a chreu llwybrau

Tir Coed | 07/06/2019

Ymunodd 11 o hyfforddeion â’n crws 12 wythnos mewn coedwigaeth yn Sir Benfro. Yn ystod y cwrs byddant yn dysgu’r holl sgiliau sydd ei angen arnynt i adeiladu 3 pont bren a chreu llwybr trwy’r goedwig i gysylltu gyda’r llwybrau sy’n bodoli’n barod i greu llwybr cylchol.

Rob Smith sy’n arwain y cwrs gyda Eugene Noakes yn diwtor cefnogol abl iawn.

Mae Jerry Roberson wedi bod yn hael iawn gan roi’r lleoliad i ni a darparu’r deunyddiau sydd eu hangen gan gynnwys coed crwm hyfryd i godi’r bont gefngrwm

Read more

Casglu Sbwriel am 21 milltir - Sut aeth hi?

Tir Coed | 05/06/2019

Dw i'n siwr bod pawb yn meddwl tybed os yw'r 10 cynrhychiolwr Tir Coed wedi goroesi'r 21 milltir o gasglu sbwriel. Wel - mae'n nhw'n fyw ac wedi gorffen y daith mewn 8 awr 57 munud ac wedi casglu 12 bag llawn sbwriel. Fe dynnodd y tim at ei gilydd yn ystod y sialens i sicrhau bod neb yn cael eu gadael ar ol. Gallwch chi ddal gefnogi'r tim drwy cyfrannu at eu cronfa: www.justgiving.com/campaign/ti... 

Read more

CYSTADLEUAETH LLUN GORFFENAF

Tir Coed | 03/06/2019

Mae'n fis newydd, sy'n golygu thema a gwobr newydd sbon ar gyfer ein cystadleuaeth ffotograffau! Thema'r mis hwn yw "RHYFEDDODAU NATURIOL". Tagiwch ni a defnyddiwch #TirCoedCalendar am eich cyfle i ennill 2 docyn plant am ddim i Manor Wildlife Park yn Ninbych-y-pysgod - yr unig saffari cerdded Cymru! P'un a ydych chi'n caru lemwr, yn hoff iawn o deigrod neu'n awyddus i grwydro gyda'r wallabies (a'u bwydo gyda'ch llaw!) Mae gan y parc hwn rywbeth i chi!

Read more

Cwrs Coedwigaeth Ceredigion

Tir Coed | 27/05/2019

Dechreuodd cwrs 12 wythnos Ceredigion wythnos diwethaf, yn digwydd yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian. Arweinir y cwrs gan Jamie Miller gyda chefnogaeth Cath Rigler, ac mae’r hyfforddai wedi cael ymdeimlad o’r cwrs a’r hyn y byddan nhw’n adeiladu. Dros yr 11 wythnos nesaf, bydd yr hyfforddai yn ymgymryd ag amryw o dasgau ymarferol gan gynnwys adeiladu grisiau, meinciau a storfeydd coed. Gobeithio bydd y tywydd braf yn parhau.

Read more

Croeso i Goed Tyllwyd

Tir Coed | 15/05/2019

Ymunodd 7 o hyfforddeion â Wil Nickson ac Anna Thomas yng Nghoed Tyllwyd, Llanfarian  ar gyfer cwrs Croeso i’r Goedwig. Datblygodd yr hyfforddai sgiliau gwaith coed irlas ac fe dyfodd eu hyder yn ystod y cwrs. Cwblhawyd cyfanswm o 148 awr dros gyfnod o 5 diwrnod ac mi fydd 3 o’r hyfforddai yn symud ymlaen i’r cwrs Coedwigaeth 12 wythnos yng Nghoed Tyllwyd.

Read more