Hwyl yn y coed gyda Gwasanaeth Lles y Fyddin

Written by Tir Coed / Dydd Mercher 15 Medi 2021

Treuliodd grŵp o bobl ifanc o Wasanaeth Lles y Fyddin ddiwrnod yn y coed gydag Arweinwyr Gweithgareddau Tir Coed Sir Benfro yn ddiweddar.

Cafodd y bobl ifanc amser gwych yn creu siglenni a chuddfannau yn ogystal â chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau coetir hwyliog ac, o bosib, un o'r gemau chwarae cuddio gorau erioed... cymerodd y criw hwn y gêm o ddifrif.

Cafodd pawb ddiwrnod gwych a byddai croeso i'r grŵp anturus a medrus hwn o bobl ifanc yn ôl eto unrhyw bryd.


"Dw i wrth fy modd yma, pryd ydyn ni'n dod eto," gofynnodd Darcy, 11 oed.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn archebu lle ar gyfer diwrnod yn y coed gyda'ch grŵp, sefydliad neu fusnes.